Menu’s

Below are copies of the weekly School Dinner Menu’s, weeks are calculated as below;

Week 1 Week commencing – 13 March 2017, 3 April 2017, 24 April 2014, 15 May 2017, 5 June 2017, 26 June 2017 and 17 July 2017.
Week 2 Week commencing – 27 February 2017, 20 March 2017, 1 May 2017, 22 May 2017, 12 June 2017 and 3 July 2017.
Week 3 Week commencing – 6 March 2017, 27 March 2017, 8 May 2017, 19 June 2017 and 10 July 2017.


Menu Spring-Summer 2017